** Özel

YARI OTOMATIK DEX PM (CM) 3000 - İNTELLİGENT WELDER

Yarı otomatik Dex PM (CM) 3000 - akıllı kompakt ve hafif kaynak makineleri. İnce sacları kaynaklamak için yaygın olarak kullanılan kaynak makinelerine göre daha fazla özellik ve daha iyi performans.

Yarı otomatik seri Dex CM3000:

 ■ Yüksek iş çevrimi, yüksek erime hızı ve yüksek tel besleme hızı (maks. 28 m / dak). Maksimum kaynak hızı 2 m / dak. Olabilir.

 ■ Arkın yumuşak tutuşması ve yüksek başarı düzeyi, kaynak havuzunun hızlı bir şekilde oluşturulmasını ve 0,3 saniyede mükemmel kaynak yapılmasını sağlar.

 ■ Yumuşak kaynak arkı ve güvenilir boşluk kapatma, kesimden kaynaklanan düzensiz boşluklar sorununu etkin bir şekilde çözer.

 ■ Konsantre yay, net yön ve güçlü penetrasyon.

 ■ Akıllı kaynak enerji yönetimi, enerjinin telin erime bölgesinde yüksek bir birikme oranına sahip olmasını sağlar. Aynı kaynak akımıyla tel besleme hızının daha iyi kontrolü sağlanır.

 ■ Düşük pilot ark akımı ve akım sinyalinin daha akıllı kontrolü sıçramayı azaltabilir.